Publikationer

Jag har skrivit fyra böcker som på olika sätt belyser ägande och styrning av familjeföretag. Här hittar du även artiklar jag skrivit, själv eller tillsammans med andra, samt artiklar om mig i media.

Familjer som äger företag ställs förr eller senare inför frågan om generationsskifte. Hur ska ägarbilden förändras, hur ska vd-skapet hanteras?

Det finns mycket att vinna på att starta dessa diskussioner i god tid, men ofta skjuts de ändå på framtiden.

Mer om När företaget går vidare i familjen.

Frixos Papadopoulos kom till Sverige från ett krigsdrabbat Cypern år 1975. År 2016 har han med en stor dos envishet och hårt arbete lyckats integrera en helt okänd matkultur från sitt hemland och fått svensken att prova nya smaker genom sitt företag Fontana.

Boken Halloumikungen visar hur en person som förlorat allt lyckats skapa ett nytt liv genom vilja, mod och matglädje.

Mer om Halloumikungen

15 framgångsnycklar för ledare och ägare i ägarledda företag.

Du får en förståelse för hur en ägare tänker och resonerar samt vilken formalia som behöver vara på plats innan en ny ledare tillträder. Perspektivet är både den nya ledarens samt ägarens. Boken är lättläst och ger konkreta tips efter varje framgångsfaktor.

Mer om Extern VD – så lyckas du!

This engaging book reveals how and why family relations influence the dynamics of family owned businesses. The author examines the relevance of role and identity to the strategic development and the succession process of family businesses. She explores the individual and organisational implications of these roles and identities at different stages in the family and business life cycles.