Publikationer

Jag har skrivit fyra böcker som på olika sätt belyser ägande och styrning av familjeföretag. Här hittar du även artiklar jag skrivit, själv eller tillsammans med andra, samt artiklar om mig i media.

Halloumikungen

Boken är en berättelse om Frixos Papadopoulos, som kom tkill Sverige från Cypern 1975. Hans berättelse leder från flykt och förlust till ett framgångsrikt familjeföretag.

Läs mer »

Extern vd – så lyckas du

Du får en förståelse för hur en ägare tänker och resonerar samt vilken formalia som behöver vara på plats innan en ny ledare tillträder. Perspektivet är både den nya ledarens samt ägarens. Boken är lättläst och ger konkreta tips efter varje framgångsfaktor.

Läs mer »