Mitt arbetssätt

Varje ägargrupp är unik. Som rådgivare kommer jag därför aldrig med färdiga svar. Min roll är skapa rätt förutsättningar och bidra med kunskap och erfarenhet. Då kommer ägarna själva hitta fram till de lösningar som är rätt för just dem.

Jag beskriver och skapar struktur över de frågor som ska diskuteras i olika faser. Med tydlighet kring det som behöver hanteras kan alla få överblick och känna trygghet i processen. Många frågor berör på djupet och kan vara känsliga. Då bidrar jag till att skapa ett tryggt kommunikationsklimat och se till att alla berörda involveras.

Jag har kunskap om och erfarenhet av frågorna 

För ägargruppen är förändringsprocessen omvälvande och skild från den ordinarie verksamheten. Men för mig som forskare och rådgivare är komplexiteten och utmaningarna välbekanta. 

Jag vet vilka frågor som behöver väckas och vilka som tenderar vara svårast att ta sig igenom. I slutändan är det alltid ägarna som väljer väg, men genom bidra med fakta och erfarenhet hjälper jag dem att ta medvetna och välinformerade beslut.

 

Svart-vit bild av kedja i metall