Om mig

Jag är fascinerad och passionerat intresserad av de utmaningar som ägare till privatägda företag ställs inför. Värdering, skatt och juridik blandas med frågor om organisering och bolagsstyrning samt djupt känslomässiga frågor kring identitet, relationer och värderingar.

Under mina drygt tjugo år som forskare och rådgivare har jag lärt känna många företagare på djupet. Jag har förstått hur avgörande ägarfrågorna är. Hur ägandet utövas och organiseras kan ha en avgörande betydelse för ett företags framgång. Därför är ägarfrågorna inte bara viktiga för ägarna själva, utan har konsekvenser även i ett större samhällsperspektiv.

Ägarfrågor blev min nisch

Med en grundutbildning inom företagsekonomi var jag under många år verksam som forskare och lärare vid Jönköping International Business School.

År 2003 doktorerade jag på en avhandling om hur familjens relationer och samspel påverkar ett familjeföretags strategiska utveckling. Den belönades året därpå med pris för bästa avhandling av Family Firm Institute, ett nätverk för rådgivare till familjeföretag baserat i USA:

Under drygt femton år jag arbetat med rådgivning inom strategiska ägarfrågor, framför allt ägarförändring och ägarstyrning. Mot bakgrund av min forskning har generationsskiften blivit min specialitet. När ägar-och ledarförändringar sker inom familjen blir den känslomässiga aspekten extra tydlig. Det är ofta omvälvande förändringsprocesser där familjens relationer och samspel blir avgörande för utfallet. Detta måste man förstå och ta hänsyn till för att hitta lösningar på generationsskiftet som är långsiktigt hållbara. För att vässa min kompetens och utvecklas vidare utbildar jag mig kontinuerligt inom områdena kommunikation och gruppdynamik (metodikerna SAVI och SCT), bland annat i Storbritannien.

Som rådgivare arbetar jag idag med företag i alla storlekar och branscher, mestadels i Sverige men även utomlands. Den gemensamma nämnaren är att de företag jag arbetar med är privatägda. Utöver rena rådgivningsuppdrag skriver jag böcker och artiklar, föreläser och håller utbildningar inom mina fokusområden.

Annika Hall – CV (PDF, 116 KB, öppnas i ny flik)

Generationsskiften i internationell miljö

Våren 2019 åkte jag för tredje gången till Abuja, Nigeria, som stolt medlem av teamet SW Corporation. Vi erbjuder rådgivning samt utvecklar och leder seminarier inom affärsutveckling, däribland generationsskifte. I Nigeria finns många familjeföretag och det finns stor potential i att få dem att leva vidare i familjen efter det att grundargenerationen lämnat.

Läs mer om SW Corporation.