Ägarfrågor är komplexa

Hur ägandet organiseras och utövas kan avgöra ett företags framgång. Ägare som är otydliga och ostrukturerade eller i konflikt med varandra kan göra mycket skada i ett företag. Speciellt utmanande blir det när ägandet förändras. Mycket ställs då på sin spets, och djupt känslomässiga frågor kring relationer, värderingar och identitet väcks.

Förr eller senare blir ägarfrågorna kritiska i alla privatägda företag. Genom att adressera dem i god tid går det att hitta lösningar som är väl förberedda och genomtänkta, istället för framtvingade av omständigheterna.

 

Jag visar vägen

Strategiska ägarfrågor är min passion! Med mer än tjugo års erfarenhet av forskning och rådgivning vet jag att det går att hitta hållbara lösningar på de mest utmanande ägarfrågorna. Som rådgivare, expert och facilitator är jag med genom hela processen.

Jag skriver också artiklar och böcker samt föreläser och utbildar inom mina fokusområden: ägarförändring/generationsskifte, ägarstyrning och ägarsamspel.