Uppdrag – generationsskifte

Följande är några exempel på uppdrag jag arbetat med genom åren. Samtidigt som många situationer liknar varandra är varje uppdrag  unikt.

 

Större företag som ska skiftas från generation ett till två

En förälder äger företaget och två syskon ska ta över. Under ett års tid diskuterar vi och fattar beslut kring frågor som rör ägarförändring, aktieägaravtal, ägardirektiv, inkommande ägares karriärmöjligheter och framtida roller i företaget.

Större företag som ska skiftas från generation två till tre

Med flera nuvarande delägare och tio kusiner i inkommande generation behöver vi skapa förståelse för ägaransvar och ägarstyrning samt planera för en framtid med ökande antal delägare. Processen har pågått i drygt ett år och vi har arbetat mycket med att formulera gemensamma spelregler.

Mindre företag som skiftades från generation ett till två, där en av sönerna också blev vd

Vi tog fram ett ägardirektiv som underlag för ett aktieägaravtal, som juristen färdigställde. Utifrån ägardirektivet fastställde vi önskad kompetens och personlig profil vid rekrytering av nya styrelseledamöter. Jag deltog också vid intervjuer av kandidaterna innan ägarna gjorde det slutliga urvalet.

Ägarskifte i mindre tjänsteföretag där delägarna inte är släkt med varandra

De tre grundarna ville göra ett successivt ägarskifte till de anställda. Som ett led i den processen tog de in ett antal anställda som delägare med mindre ägarandelar. Jag hjälpte grundarna att ta fram ett ägardirektiv, där centrala premisser för utvidgningen av ägarkretsen fastslogs. Jag deltog även i möten med inkommande delägare, för att förklara innebörden i ägarförändringen och svara på frågor. När det blev dags för kompletterande rådgivning runt bolagsstruktur, skatt och juridik fungerade jag som en brygga till inkommande kollegor. När hela ägarförändringen var genomförd besökte jag företaget för att ge samtliga anställda en inblick i hur vi hade arbetat och min roll som rådgivare.