Uppdrag – ägarstyrning

Här finns några exempel på uppdrag inom ägarstyrning jag arbetat med genom åren. 

Ägardirektiv i mindre företag 

Mina kunder finns i vitt skilda branscher, men många har mellan två och tio delägare. Under senare år har jag lärt känna bygg-, livsmedels-, kläd- och arkitektföretag, men också verksamheter inom reklam, omsorg och tillverkande industri. Att ta fram ett ägardirektiv för sker ofta genom 2–5 halvdagsmöten under loppet av några månader. 

Ägardirektiv i företag med hundra delägare 

Mitt hittills största uppdrag gällde ett ägardirektiv för ett företag med över hundra ägare. Tjugo av dessa utsågs att arbeta aktivt tillsammans med mig och vi möttes vid tre längre träffar. Däremellan drev jag processen framåt och formulerade ett ägardirektiv som förankrades vid en workshop med hela ägarkollektivet. Hela processen tog ungefär ett halvår.